2011 Aneta European Floral,Radisson Minneapolis - Krzysztof Jankowski