2012 Przed wigilijne spotkanie - Krzysztof Jankowski